LV / RU

PAR INICIATĪVU

PAR INICIATĪVU

Iniciatīva ''Atbalsti mazo biznesu'' aizsākās 2012.gada rudenī. Mazā biznesa pārstāvji Kristaps Banga un Elīna Egle iepazinās ar ASV pieredzi uzņēmējdarbības gara stiprināšanā mazā biznesa sestdienas (Small Business Saturday) ietvaros. Apzinot domubiedrus sociālajā tīklā Facebook, viņi guva apliecinājumu, ka arī Latvijā mazā biznesa atbalstam noderētu īpaša diena. Izveidota biedrība ''Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums'', pašlaik "Latvijas Biznesa savienība", kas uzņēmās iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu!'' ietvaros:

  • organizēt Mazā biznesa dienu;
  • sniegt bezmaksas reklāmas rīkus;
  • uzturēt sadarbības platformu "Open";
  • sagatavot seminārus Latvijas lielākajās pilsētās;
  • pārstāvēt Latvijas MVU intereses Eiropas Savienībā;
  • vidējiem un lielajiem uzņēmumiem stiprināt mazos piegādātājus.

Mazā biznesa diena ir viena diena gadā, kad pievēršam īpašu uzmanību Latvijas mikro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sabiedrības loceklis. Mazā biznesa diena visā Latvijā ir katra novembra trešajā sestdienā.

Vai Jūs jau nobalsojāt par Mazā biznesa dienu kā atzīmējamo dienu katra gada 3. novembra sestdienā? 

Bezmaksas balsojums: https://manabalss.lv/i/1087

Mazā biznesa dienā piedalās visi interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv reģistrētie uzņēmumi. Šajā vietnē ir uzkrāta un uz Latvijas kartes vizualizēta informācija par visiem iniciatīvas dalībniekiem, to piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, strukturējot tos pēc dažādiem parametriem, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties atbalstāmos komersantus pēc teritorijas, preces vai sniegtā pakalpojuma.  

Vietnē var izveidot sava biznesa individuālu reklāmas plakātu un īsvideo, ērti publicēt savos sociālo mediju kanālos. Sarūpēsim vēl papildus instrumentus mazā biznesa reklāmai!

Iniciatīvai ir īpaša uzlīme, kuru aicinām izmantot kā atpazīstamības zīmi mazajam biznesam tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietā.

Iniciatīvas ietvaros aicinām ikvienu radošu cilvēku piedalīties semināros Latvijas pilsētās, kur tiks sniegta praktiska informācija par to, kā paplašināt klientu loku, kā uzrunāt potenciālos partnerus un kā saredzēt jaunas biznesa iespējas.

Atbalsti mazo biznesu, jo aiz katra mazā biznesa ir uzņēmīgi Latvijas cilvēki!

Mēs pieņemam ziedojumus komunikācijas atbalstīšanai un attīstībai:

Saņēmējs: Latvijas Biznesa savienība
Mērķis: Iniciatīvas atbalstam
Banka: A/S Swedbank 
IBAN: LV49HABA0551041456353